Cashback

Voorwaarden ‘geld terug’ aktie

Als u lid bent van de Loyalty Club van F. Ball òf als u een aanvraag voor lidmaatschap heeft ingediend vόόr 31 december 2021, dan kunt u gebruik maken van de 2,5% geld terug aktie op alle producten van F. Ball die u heeft gekocht in de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021 alsmede extra geld terug met de speciale actie op het product Styccobond F58PLUSin de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021: 

LanceringsACTIE STYCCOBOND F58PLUS

Normaalgesproken ontvangen loyalty clubleden al 2,5% op al hun F. Ball aankopen. Tussen 1 oktober 2021 – 31 december 2021 ontvangen leden van de Loyalty Club op aankopen van

nieuwe STYCCOBOND F58PLUS

3 x 2,5% = 7,5% geld terug

Voorwaarden Styccobond F58PLUS actie

 • Klanten moeten lid zijn van de Loyalty Club (of zich aanmelden & lidmaatschap vóór 1 januari 2022 hebben geactiveerd)
 • Onbeperkt aantal verpakkingen Styccobond F58PLUSgelden, er is geen maximum
 • Bestellingen op of na 1 oktober 2021 plaatsen. Fakturering en levering dienen vóór 1 januari 2022 plaats te vinden.
 • Als na uitbetaling van de landeringsACTIE producten aan de groothandel worden geretourneerd, wordt de klant alsnog achteraf gefaktureerd.

Geld terug krijgen is eenvoudig.

 1. Als u lid bent geworden vόόr 1 januari 2022 dan zal de groothandel voor u geld terug aanvragen over de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021 volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.
 2. Informatie over het aanvragen van geld terug is te vinden op uw eigen webpagina van de Loyalty Club website, waaronder het bedrag aan geld terug dat u ontvangt.
 3. Wanneer de aanvraag is goedbevonden en uw account door u is geactiveerd komt het bedrag aan geld terug als volgt tot stand: 2,5 % van het netto bedrag dat u aan de groothandel heeft betaald voor alle producten van F. Ball (exclusief Styccobond F58PLUS) in de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021 plus 7,5% van het netto bedrag dat u aan de groothandel heeft betaald voor Styccobond F58PLUS in de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021. Het netto bedrag is wat er op de faktuur is berekend exclusief eventuele kortingen van de groothandel, BTW, etc.
 4. Het overeengekomen bedrag aan geld terug komt als credit op uw rekening bij de groothandel. Het is niet mogelijk om dit bedrag als contanten of als betaling op uw bankrekening te ontvangen.
 5. Het bedrag aan geld terug komt op de rekening met de naam van het betreffende lid van de Loyalty Club.
 6. Alleen goederen en producten die geleverd en gefaktureerd zijn binnen de periode 1 oktober 2021 - 31 december 2021 komen in aanmerking voor de aktie. Bestellingen en fakturen die buiten deze termijn vallen krijgen geen geld terug. Er mag maar één keer per promotionele termijn geld terug worden aangevraagd.
 7. Geld terug akties zijn geheel ter goedkeuring en discretie van F. Ball and Co. Ltd.
 8. Geld terug is alleen geldig voor leden van de Loyalty Club van F. Ball and Co. Ltd. 
 9. Minimaal uit te keren bedrag aan geld terug is €15.00.
 10. Aanvraag voor geld terug wordt namens u door de groothandel binnen 1 maand na afsluiting van de promotionele periode ingediend. Het bedrag aan geld terug wordt normaalgesproken binnen 2 maanden na afsluiting van de promotionele periode als krediet betaald.

  Datum:  1 oktober 2021

----------------------------------------

Zijn er vragen, laat het ons gerust weten. Email Esther op informatie@f-ball.nl