Cashback

Voorwaarden ‘geld terug’ aktie

.

ACTIE OP ALLE EGALISEERMIDDELEN inclusief STOPGAP 1600

Als u lid bent van de Loyalty Club van F. Ball òf als u een aanvraag voor lidmaatschap heeft ingediend en uw lidmaatschap vόόr 30 juni 2024 is geactiveerd, kunt u gebruik maken van de 2,5% geld terug actie op alle producten van F. Ball die u heeft gekocht in de periode 1 april - 30 juni 2024. Bovendien ontvangt u extra geld terug met de speciale actie op Stopgap 1600 in de periode 1 april - 30 juni 2024.

Normaalgesproken ontvangen loyalty clubleden 2,5% geld terug op ALLE producten van F. Ball.  Tussen 1 april - 30 juni 2024 ontvangen leden van de Loyalty Club extra geld terug op:

.

Stopgap 1600   

7,5 % + 2,5 % (= 10 %) geld terug

.

.

Voorwaarden ACTIE Stopgap Red Bag

 • Klanten moeten lid zijn van de Loyalty Club (of zich vóór 30 juni 2024 hebben aangemeld en hun lidmaatschap hebben geactiveerd).
 • Het aantal gefaktureerde verpakkingen is onbeperkt. Er is geen maximum bedrag aan geld terug.
 • Bestellingen op of na 1 april 2024 plaatsen. Uiterste faktuur- en leverdatum: 30 juni 2024.
 • Als na uitbetaling van de actie producten aan de groothandel worden geretourneerd, wordt de klant alsnog achteraf gefaktureerd.

Geld terug krijgen is eenvoudig.

 1. Als u lid bent geworden vόόr 30 juni 2024 zal de groothandel geld terug voor u aanvragen over de periode 1 april - 30 juni 2024 volgens de van toepassing zijnde voorwaarden.
 2. Informatie over het aanvragen van geld terug en het bedrag aan geld terug dat u ontvangt is te vinden op de website van de Loyalty Club.
 3. Wanneer de aanvraag is goedbevonden en uw lidmaatschap door u is geactiveerd komt het bedrag aan geld terug als volgt tot stand: 2,5 % van het netto bedrag dat u aan de groothandel heeft betaald voor alle producten van F. Ball (exclusief Stopgap 1600) in de periode 1 april - 30 juni 2024 PLUS 10 % van het netto bedrag dat u aan de groothandel heeft betaald voor Stopgap 1600 in de periode 1 april - 30 juni 2024. Het netto bedrag is wat er op de faktuur is berekend exclusief eventuele kortingen van de groothandel, BTW, etc.
 4. Het overeengekomen bedrag aan geld terug komt als credit op uw rekening bij de groothandel. Het is niet mogelijk om dit bedrag contant of als betaling op uw bankrekening te ontvangen.
 5. Het bedrag aan geld terug komt op de rekening met de naam van het betreffende lid van de Loyalty Club.
 6. Alleen goederen en producten die geleverd en gefaktureerd zijn binnen de periode 1 april - 30 juni 2024 komen in aanmerking voor de actie. Bestellingen en fakturen die buiten deze termijn vallen krijgen geen geld terug. Er mag maar één keer per promotionele termijn geld terug worden aangevraagd.
 7. Geld terug acties zijn geheel ter goedkeuring en discretie van F. Ball and Co. Ltd.
 8. Geld terug is alleen geldig voor leden van de Loyalty Club van F. Ball and Co. Ltd.
 9. Minimaal uit te keren bedrag aan geld terug is €15.00.
 10. Aanvraag voor geld terug wordt namens u door de groothandel binnen 1 maand na afsluiting van de promotionele periode ingediend. Het bedrag aan geld terug wordt normaalgesproken binnen 2 maanden na afsluiting van de promotionele periode als credit betaald.

----------------------------------------

Lees hier onze Algemene Voorwaarden

Vragen? laat het ons gerust weten. Stuur een email naar Esther op informatie@f-ball.nl

April 2024