Algemene Voorwaarden Van De Loyalty Club

De Loyalty Club van F. Ball is door F. Ball and Co. Ltd. opgezet om klanten te bedanken voor het kopen van hun lijmen, egalines en vloerinstallatieproducten.

De club biedt klanten diverse voordelen. Deze voordelen zijn uitsluitend bestemd voor beroepsmatige stoffeerders die lid zijn van de Loyalty Club en een geldig lidmaatschap hebben.

Om lid te worden van de Loyalty Club moet een klant aan F. Ball and Co. Ltd. kunnen aantonen dat hij een bonafide vloerenlegger is. Het niet nodig om iets te kopen om aanspraak te maken op lidmaatschap, hoewel sommige voordelen van het lidmaatschap alleen te verkrijgen zijn als producten worden gekocht.

F. Ball behoudt zich het recht voor om aanspraak op deelname aan alle onderdelen van het programma volstrekt naar eigen goeddunken te bepalen.

Om deel te nemen moeten klanten het online aanvraagformulier via www.ball-loyaltyclub.nl/jointheclub invullen en versturen.

Zodra een aanvraagformulier is ontvangen wordt aan de aanvrager een persoonlijke email gestuurd om het email adres van de aanvrager te verifiëren en de aanvrager te vragen akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de Loyalty Club. Wanneer F. Ball hiervan bevestiging heeft ontvangen en de aanvraag tot lidmaatschap heeft goedgekeurd wordt een tweede email naar de aanvrager gestuurd met een lidmaatschapsnummer.

Lidmaatschap is bedrijfsgebonden. Er worden geen extra lidmaatschapsnummers uitgegeven die gekoppeld zijn aan eenzelfde rekening of account. F. Ball and Co. Ltd. behoudt zich het recht voor om op welk moment ook lidmaatschap te weigeren, uit te geven of in te trekken.

Lidmaatschap vindt plaats onder de Algemene Voorwaarden van de Loyalty Club. F. Ball and Co. Ltd. behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen en de aangepaste versie op zijn website www.ball-loyaltyclub.nl te plaatsen. De huidige Algemene Voorwaarden treft men aan op: www.ball-loyaltyclub.nl/algemenevoorwaarden

F. Ball and Co. Ltd. kan op ieder moment de Loyalty Club of een individueel lidmaatschap annuleren of intrekken.

Lidmaatschap geeft het lid het recht om deel te nemen aan promoties, aanbiedingen en incentives die onderdeel vormen van de Loyalty Club en die kunnen worden aangeboden door F. Ball and Co. Ltd. of een gelieerde organisaties om aanbiedingen en promoties te bieden. Incentives, aanbiedingen en promoties kunnen worden onderworpen aan hun eigen specifieke voorwaarden en bepalingen. Wij zjin niet verantwoordelijk voor producten en diensten van andere leveranciers. Dezen worden aangeboden volgens de algemene voorwaarden van die leverancier.

De aanvrager stemt ermee in dat F. Ball and Co. Ltd. niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor enige verliezen of schade van welke aard ook die worden geleden als gevolg van deelname aan de Loyalty Club van F. Ball and Co. Ltd., of als gevolg van goederen of diensten die eventueel aan de aanvrager door F. Ball and Co. Ltd. of haar gelieerden als onderdeel van de Loyalty Club worden aangeboden.

F. Ball and Co. Ltd. kan elke actie ondernemen die het toepasselijk acht indien het redenen heeft om aan te nemen dat een lid misbruik maakt van het programma.

De Loyalty Club van F. Ball and Co. Ltd. is alleen te gebruiken door bedrijven en personen die in Nederland zijn gevestigd.

De aansprakelijkheidsuitsluitingen die in de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, zijn niet van toepassing op eventuele schade ontstaan door de dood of het letsel veroorzaakt door de nalatigheid van F. Ball and Co. Ltd. of enige van haar werknemers of tussenpersonen.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd volgens Engels recht. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden ook niet uitvoerbaar is dan zal die bepaling als afsplitsbaar worden geacht en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantasten.

Handelsmerken

Alle merknamen, productnamen en namen van diensten, titels en auteursrechten die worden gehanteerd zijn handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of auteursrechten van hun respectievelijke houders. F. Ball and Co. Ltd. geeft geen toestemming voor gebruik daarvan door anderen dan voorvermelde houders en dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de houder opleveren.

Auteursrecht

Alle ontwerpen, teksten, afbeeldingen en het selecteren en gebruik ervan in combinatie met de Loyalty Club van F. Ball, vallen onder het auteursrecht van F. Ball and Co. Ltd. of haar gelieerden. Elk gebruik van dergelijk materiaal zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van F. Ball and Co. Ltd. is strikt verboden.

Lidmaatschapsnummer vergeten/kwijtgeraakt

Indien u uw lidmaatschapsnummer of login gegevens bent vergeten stuur gerust een email naar informatie@f-ball.nl of bel +44-1538.361633. 

Persoonlijke gegevens

F. Ball bewaart persoonlijke gegevens van leden voor het beheer van de Loyalty Club, het verstrekken van voordelen aan leden en het adviseren van leden over producten, promoties en aanbiedingen etc. 

Informatie over het soort gegevens, reden en doel van het bewaren van gegevens is weergegeven in het privacybeleid van F. Ball, beschikbaar op onze website.www.ball-loyaltyclub.nl/gegevensbeschermingsbeleid

Leden mogen ten alle tijde hun gegevens en voorkeuren online bijwerken of door contact te zoeken met F. Ball and Co. Ltd.

Ontvangen van gepersonaliseerde mailings *

De Loyalty Club is er voor om u voordelen te bieden wanneer u de producten van F. Ball kiest. Het is belangrijk voor ons dat u tevreden bent met de service die u ontvangt.

Van tijd tot tijd kunnen wij via email interessante speciale aanbiedingen en informatie over promoties sturen, waaronder uitnodigingen voor evenementen die alleen voor leden zijn.

* Mits u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van mailings en ons uw meest recente contactgegevens heeft doorgegeven. Houd er rekening mee dat wij u in dat geval niet op de hoogte kunnen houden van voordelen en aanbiedingen die de Loyalty Club u kan bieden.

Uw privacy is belangrijk voor ons

- Wij willen u geruststellen dat uw persoonlijke– en bedrijfsgegevens veilig bij ons zijn en nimmer worden vrijgegeven aan ondernemingen buiten F. Ball and Co. Ltd. of bedrijven die als onderdeel van de Loyalty Club met F. Ball samenwerken.
- Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over eventuele tegoedbonnen, aanbiedingen of incentives. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te stellen van nieuwe producten of diensten van F. Ball and Co Ltd.
- Wij gebruiken uw gegevens ook om u aanbiedingen en informatie te sturen over zaken die u zouden kunnen interesseren. Natuurlijk, als u ons hebt meegedeeld dat u geen mailings van F. Ball wenst te ontvangen, zullen wij u uiteraard alleen zaken sturen die u specifiek heeft aangevraagd of waar u om heeft gevraagd. Dit betekent echter dat u belangrijke voordelen van de Loyalty Club zou kunnen missen, zoals promoties en exclusieve aanbiedingen. 
- Als u op welk moment ook wenst dat wij u niet langer mailings sturen, laat ons dat dan weten; wij zullen daar dan onmiddellijk mee stoppen.
 

ES, Februari 2023